politechnika
 
 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego specjalisty
w zakresie elektrotechniki i mechaniki

 

Prof. zw. dr. hab. Stanisława Apanasewicza


wieloletniego pracownika Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;

 

Prodziekana ds. Dydaktyki;

 

Członka Rady Wydziału;

 

Kierownika Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych;

Członka wielu towarzystw naukowych m.in.: Sekcji Mechaniki Płynów i Pól Połączonych, Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Elektromechaników, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej;

Autora cenionych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Odznaczony

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej”,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

wielokrotnie otrzymywał nagrody JM Rektora macierzystej Uczelni.


Z żalem żegnamy wspaniałego Nauczyciela Akademickiego,

Wychowawcę pokoleń studentów i młodej kadry naukowej.


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci


Żonie i Rodzinie Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dziekan, Rada Wydziału, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji:
Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

   

Ankieta kandydata

Który kierunek kształcenia na Wydziale wydaje Ci się najbardziej interesujący:

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 12 89, fax 17 854 20 88, e-mail: dwe@prz.edu.pl