Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
   
Elektronika i telekomunikacja

Na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia.
Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników.  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAx.


Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne (S)
Jednostka prowadząca: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Tematyka zajęć dydaktycznych obejmuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, konstrukcji, oprogramowania i eksploatacji systemów pomiarowych w przemyśle, diagnostyce technicznej i medycznej. Kształcenie realizowane jest poprzez zajęcia na uczelni oraz
staże, praktyki i wizyty dydaktyczne w zakładach przemysłowych i w diagnostycznych pracowniach medycznych. W ramach programu studiów realizowane są zagadnienia dotyczące: elektronicznej techniki pomiarowej, konwerterów mikroprocesorowych, komputerowych systemów pomiarowych, graficznych środowisk programowania, pomiarowego przetwarzania sygnałów, technologii pomiarowych w medycynie, przemysłowych systemów diagnostycznych, systemów sterowania jakością. Ukończenie studiów daje specjalistyczne przygotowanie w zakresie budowy i eksploatacji przyrządów i systemów pomiarowych oraz dobre uniwersalne przygotowanie inżynierskie w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki. Umożliwia to absolwentom podjęcie pracy w wielu obszarach gospodarki jak: instytucje naukowo-badawcze (szkoły wyższe, szkoły średnie, biura projektowe), przemysł (laboratoria kontroli jakości i systemy nadzoru procesów technologicznych), służba zdrowia (diagnostyczne systemy medyczne), ochrona środowiska (systemy monitoringu parametrów), serwisy aparatury elektronicznej, działy marketingu producentów i dystrybutorów aparatury elektronicznej.

Telekomunikacja (T)
Jednostka prowadząca: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Tematyka zajęć na specjalności telekomunikacja obejmuje zagadnienia układowe i systemowe z zakresu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, z zakresu teleinformatyki a także z zakresu zagadnień prawnych, występujących w telekomunikacji. W ramach specjalności telekomunikacja omawiane są współczesne systemy telekomunikacyjne (np. światłowodowe czy komórkowe), aspekty projektowania ich wybranych modułów, funkcjonowanie sieci komputerowych i Internetu, a także zagadnienia anten i propagacji fal radiowych. Program studiów na specjalności telekomunikacja zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji urządzeń, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny a także w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.

Urządzenia elektroniczne (U)
Jednostka prowadząca: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Tematyka zajęć na specjalności urządzenia elektroniczne obejmuje zagadnienia technologiczne, układowe i systemowe z zakresu urządzeń elektronicznych stosowanych w różnych dziedzinach życia. Są to np. urządzenia mikroprocesorowe, elektroakustyczne, energoelektroniczne i urządzenia profesjonalne. W ramach specjalności urządzenia elektroniczne omawiane są współczesne metody produkcji układów scalonych, rozwiązania układowe i systemowe w przemysłowych urządzeniach elektronicznych, zastosowanie elektroniki w układach dużej mocy (energoelektronika), jak i zastosowanie elektroniki w wybranych urządzeniach informatycznych. Program studiów na specjalności Urządzenia Elektroniczne zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz projektowania tych urządzeń z wykorzystaniem technik CAD. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących nowoczesny sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, a także informatyczny. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.


Logowanie

Logowanie do systemu:

   

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 1289, e-mail: dwe@prz.edu.pl