Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
   
Elektrotechnika

Na kierunku elektrotechnika prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia.
Studia na kierunku elektrotechnika przygotowują absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. W czasie studiów, student ma możliwość zapoznania się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii.
Studia na kierunku elektrotechnika, dają także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki, sterowania w przemyśle maszynowym, energetyce itp.


Specjalności na kierunku elektrotechnika

Specjalność: Napędy elektryczne w energetyce motoryzacji i lotnictwie (D)
Jednostka prowadząca: Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

Tematyka realizowanych zajęć wprowadza studentów poprzez niezbędną teorię, ćwiczenia laboratoryjne oraz wspomagane komputerowo projekty w dziedzinę eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Akcentowane w tematyce zajęć są problemy energooszczędności w układach napędowych, niekonwencjonalne źródła energii oraz sterowania układami napędowymi. Zagadnienia realizowane w ramach specjalności inżynieria elektrycznych układów napędowych dotyczy szeroko omawianych zagadnień z dziedziny maszyn elektrycznych ogólnego przeznaczenia, maszyn specjalnych, napędów przemysłowych, trakcyjnych oraz sterowania napędami. W ramach zajęć prezentowane są systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach przemysłowych, elektrotechnika i elektronika samochodowa. Dużą uwagę poświęca się awaryjności i diagnostyce układów elektromaszynowych, niekonwencjonalnym źródłom energii oraz problematyce energooszczędności w układach napędowych oraz projektowaniu inżynierskiemu przy wspomaganiu komputerowym. Program studiów na specjalności inżynieria elektrycznych układów napędowych zapewnia poznanie aktualnych zagadnień związanych z europejskimi wymaganiami odnośnie maszyn elektrycznych, układów napędowych, ekologicznych wymogów stawianych współczesnym napędom elektrycznym. Przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów energooszczędności w układach napędowych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz projektowania przemysłowych układów napędowych ze sterowaniem mikroprocesorowym. W programie uwzględnione są zagadnienia dotyczące elektrotechniki i elektroniki samochodowej pojazdów najnowszej generacji. Absolwenci po ukończeniu specjalności i okresie adaptacji w miejscu pracy, przygotowani są do samodzielnej pracy w zespole wykonującym prace inżynierskie z dziedziny maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych. Ich kwalifikacje mogą być przydatne w pracach projektowych, remontowych, diagnostycznych oraz modernizacyjnych istniejących układów napędowych. Zdobyta na uczelni wiedza w zakresie maszyn, napędów przemysłowych i trakcyjnych oraz ich eksploatacji daje duże możliwości zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, wydobywczym, zespołach projektowych oraz prowadzenia pomiarów diagnostycznych, projektowania energooszczędnych układów napędowych przystosowanych do rzeczywistych warunków pracy.

Specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (E)
Jednostka prowadząca: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Zajęcia dydaktyczne tej specjalności dotyczą obsługi elektronicznej i komputerowej zagadnień wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Wykładane są techniczne aspekty związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami a w tym problemy sprawności i bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych, efektywne przekształcanie energii elektrycznej na energię cieplną i mechaniczną (układy napędowe). Powszechnie wprowadzane są nowoczesne systemy sterowania procesami przetwarzania energii elektrycznej przy użyciu mikroelektroniki procesorowej jak PLC i FPGA. Absolwenci są przygotowani do projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych służących do rozdziału energii i urządzeń do przekształcania oraz przetwarzania energii w tym urządzeń elektrotermicznych i napędowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w grupach utrzymania ruchu technologicznego wysokozautomatyzowanych firm oraz zakładach dystrybucji energii elektrycznej.


Logowanie

Logowanie do systemu:

   

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 1289, e-mail: dwe@prz.edu.pl