Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
   
Energetyka

Energetyka

Na kierunku energetyka prowadzone są stacjonarne studia I stopnia (7 semestrów). Przewiduje się również uruchomienie studiów II stopnia (3 semestry) oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera oraz możliwość podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra.
Kierunek energetyka jest prowadzony przy współpracy z jednostkami dydaktycznymi Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia na kierunku energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych, zapoznają z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Przygotowana oferta na dwóch specjalnościach umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystanie nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i oczyszczania spalin, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, zagadnieniami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procesów automatyki i sterowania, układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki, gospodarki energetycznej, efektywnego gospodarowania energią z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych, wykonywania audytów energetycznych oraz zarządzania ryzykiem w energetyce. Studia dają możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych, firmach i gminach.


Specjalności na kierunku Energetyka

Jednostki prowadzące:
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki (EE)
Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych (ED)


Specjalność Technologie energetyczne (T)

Zagadnienia realizowane w ramach specjalności technologie energetyczne dotyczą szczegółowych technologii produkcji energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych, gazowych, gazowo-parowych i wiatrowych, procesów konwersji energii i ich sprawności, magazynowania energii, ekologicznych skutków wykorzystania i konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione są kierunki rozwoju i prognozy wdrażania.

W programie uwzględnione są również zagadnienia prawne i techniczne dotyczące energetyki jądrowej oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów energii geotermalnej. Tematyka realizowanych zajęć wprowadza studentów w dziedzinę eksploatacji maszyn energetycznych i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Mocno podkreślone są problemy energooszczędności w układach napędowych, zabezpieczania i sterowania układami napędowymi w elektrowniach parowych i gazowych oraz ekologiczne wymagania stawiane współczesnym urządzeniom wytwórczym. Do programu włączono zagadnienia nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Realizowany program przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów energooszczędności w układach wytwórczych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz projektowania przemysłowych układów napędowych z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia. Zdobyta wiedza w zakresie technologii wytwarzania i dystrybucji energii, sterowania układów napędów przemysłowych oraz ich eksploatacji daje duże możliwości zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, wydobywczym oraz zakładach przemysłowych.

Absolwent specjalności technologie energetyczne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze konwersji energii i systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:
• główny energetyk zakładów przemysłowych, konsultant, projektant w dziedzinie systemów wytwarzania
• elektrownie, elektrociepłownie i firmy związane z przesyłem i dystrybucją energii jako specjalista układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki
• m.in.: Polska Grupa Energetyczna, Elektrownie, WSK PZL Rzeszów, WSK PZL Mielec, Zelmer, Zapel, Fanina, Autosan, Elektrociepłownie,


Specjalność Zarządzanie w energetyce (Z)

Specjalność zarządzanie w energetyce jest adresowana do studentów, którzy szczególnie interesują się zagadnieniami racjonalnego zarządzania i oszczędnego gospodarowania energią. Studenci poznają zasady rachunku ekonomicznego, nowoczesne metody obliczeń gospodarczych, zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji wykorzystania różnych nośników energii, zasady wykorzystania energii odpadowej. W czasie studiów student ma możliwość nabyć wiedzę dotyczącą rynku energii, rynku paliw i ciepła, przedstawione są regulacje prawne w obrocie energią oraz instytucja regulatora, zasady funkcjonowania hurtowego rynku energii i parkietu giełdy energii elektrycznej, zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Studia zapoznają również z zagadnieniami awaryjności i metodami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Studenci nabywają umiejętności wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem w energetyce, oceny jakości użytkowania energii oraz sposobów modernizacji procesów technologicznych umożliwiających racjonalne wykorzystanie energii.

Absolwent specjalności zarządzanie w energetyce będzie specjalistą w zakresie szeroko pojętej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, również specjalistą od problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w grupach utrzymania ruchu firm produkcyjnych oraz zakładach dystrybucji energii.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:
• specjalista w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, audytor w zakładach przemysłowych, konsultant, projektant w zakresie energooszczędnych systemów wytwarzania
• elektrownie, elektrociepłownie i firmy związane z użytkowaniem i dystrybucją energii, firmy produkcyjne, jako specjalista racjonalnego użytkowania energii
• m.in.: Polska Grupa Energetyczna, Elektrownie, WSK PZL Rzeszów, WSK PZL Mielec, Zelmer, Zapel, Fanina, Autosan, Elektrociepłownie, jednostki samorządowe


Logowanie

Logowanie do systemu:

   

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 1289, e-mail: dwe@prz.edu.pl