Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
   
Informatyka

Na kierunku informatyka prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia.
Absolwenci studiów kierunku informatyka w czasie studiów nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W zależności od indywidualnych zainteresowań student może zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym.
Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.


Specjalności na kierunku informatyka

Inżynieria systemów informatycznych (A)
Jednostka prowadząca: Katedra Informatyki i Automatyki

Specjalność inżynieria systemów informatycznych jest adresowana do studentów, których interesują zarówno ogólne zagadnienia informatyki, jak i konkretne umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii oprogramowania. Studenci poznają architekturę i zasady konstrukcji nowoczesnych komputerów, wielozadaniowe systemy operacyjne, projektowanie sieci komputerowych, systemy i aplikacje bazodanowe. Nabywają doświadczenia w zakresie języków programowania obiektowego C++, Java, C#, tworzenia równoległych i rozproszonych aplikacji internetowych, grafiki, wizji i inteligencji komputerowej oraz interakcji człowiek-komputer. Poznają problematykę inżynierii systemów, zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową, bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz obowiązujące zasady prawne i etyczne. Dodatkową wiedzę i umiejętności mogą zdobyć w zakresie metod wytwarzania oprogramowania oraz nowych technologii programistycznych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki, administracji i zarządzania, w firmach komputerowych zajmujących się zarówno oprogramowaniem i sprzętem, w klinikach i szpitalach (sieci i bazy danych), w szkolnictwie itd.

Systemy i sieci komputerowe (S)
Jednostka prowadząca: Zakład Systemów Rozproszonych

Tematyka prowadzonych przez pracowników Zakładu zajęć w ramach prowadzonej specjalności obejmuje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej związanej z administracją i zarządzaniem, analizą i syntezą, projektowaniem i budową oraz modelowaniem systemów rozproszonych. Program studiów na specjalności jest przygotowany tak, aby student posiadał niezbędną wiedzę na temat architektury rozległych i lokalnych sieci komputerowych, protokołów transmisyjnych, funkcjonowania sieciowych systemów operacyjnych, eksploatacji korporacyjnych systemów bazodanowych, bezpieczeństwa systemów rozproszonych, funkcjonowania systemów teleinformatycznych, szerokopasmowej teletransmisji strumienia audio-video, programowania usług sieciowych oraz aplikacji internetowych. Program studiów na specjalności umożliwia przyszłemu inżynierowi zdobycie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy oraz opanowanie warsztatu niezbędnego w pracy również dzięki możliwości zdobycia w ramach zajęć certyfikatów firm: Alcatel-Lucent,
Microsoft, Oracle, Sun. Absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach na terenie województwa Podkarpackiego, ale również na terenie całego kraju i za granicą.

Informatyka w przedsiębiorstwie (T)
Jednostka prowadząca: Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki

Tematyka zajęć realizowanych na specjalności dotyczy analizy, projektowania, utrzymania i rozwoju systemów informacyjnych zarządzania. Na specjalności są omawiane podstawy teoretyczne oraz ćwiczone są umiejętności techniczne z zakresu obsługi systemów informacyjnych zarządzania od analiz przedprojektowych nowych systemów po reengineering systemów eksploatowanych. Na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i telekomunikacji omawiane są zasady budowy współczesnych sieci komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących. Omawiane są również zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Program studiów na specjalności zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności analityka i projektanta systemów informacyjnych oraz administratora baz danych – absolwent projektuje, tworzy i administruje relacyjne i obiektowe bazy danych, posługuje się językiem SQL, rozwiązuje problemy bezpieczeństwa i rozproszenia baz danych. Absolwent specjalności potrafi skutecznie wykorzystywać aktualne metody i technologie informacyjne dla rozwiązywania problemów organizacji gospodarczych i administracyjnych, sprawnie tworzyć i wdrażać systemy informatyczne w oparciu o metodyki strukturalne i obiektowe, język UML, projektowanie interfejsu człowiek-komputer oraz pakiety CASE, jak również wdrażać zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach gospodarczych i administracyjnych przy analizie, projektowaniu, utrzymaniu i rozwoju systemów informacyjnych zarządzania.


Logowanie

Logowanie do systemu:

   

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 1289, e-mail: dwe@prz.edu.pl