Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
   
Studia stacjonarne

Plan zajęć na semestr zimowy 2016/17

Plan zajęć na semestr letni r. ak. 2016/17 jest dostępny w USOSweb oraz na nowej stronie www Wydziału Elektrotechniki i Informatyki:

 weii.prz.edu.pl/studenci/rozklady-zajec-i-podzialy-na-grupy/studia-stacjonarne

Na tym (starym) portalu plan już nie będzie publikowany.

 

Z powodu konferencji Say "Hi" to Web Enterprise, która odbędzie się w środę (tydzień A) 14 grudnia 2016 r. w sali V18, wykłady Ekonomia (T4) oraz Informatyka (A1)  zostały przeniesione do sali V2, natomiast wykład Etyka (A1) został przełożony do sali V16. Godziny odbywania się tych wykładów pozostają bez zmian.

W związku z konferencją naukową, która odbędzie się w środę 26-10-2016 w sali V18, konieczne jest przeniesienie wykładów ze środy B zaplanowanych w tej sali. Wykład Systemy operacyjne w automatyce, dla studentów Automatyki (A4), z dr inż. Bartoszem Trybusem zostaje odwołany. Ponieważ wykład ma mieć 25 godzin do końca semestru, więc nie ma potrzeby odrabiania go - po prostu przepada ten termin.

W związku z konferencją naukową, która odbędzie się w środę 26-10-2016 w sali V18, konieczne jest przeniesienie wykładów ze środy B zaplanowanych w tej sali. Odrabiany wykłaAutomatyka i regulacja automatyczna I, dla studentów Elektrotechniki (E2), z dr inż. Tomaszem Żabińskim, odbędzie się w piątek, 28-10-2016, w godz. 10:00-11:30, w sali B305. Obecność wszystkich studentów obowiązkowa, gdyż jest to wykład odrabiany, a nie jakiś dodatkowy.

W związku z konferencją naukową, która odbędzie się w środę 26-10-2016 w sali V18, konieczne jest przeniesienie wykładów ze środy B zaplanowanych w tej sali. Odrabiany wykład z Informatyki, dla studentów Automatyki i Robotyki (A1), z dr inż. Sławomirem Samolejem, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 17-10-2016 w godz. 16:00-18:15, w sali B305. Obecność wszystkich studentów obowiązkowa, gdyż jest to wykład odrabiany, a nie jakiś dodatkowy.

W związku z konferencją naukową, która odbędzie się w środę 26-10-2016 w sali V18, konieczne jest przeniesienie wykładów ze środy B zaplanowanych w tej sali. Odrabiany wykład z Etyki, dla studentów Automatyki i Robotyki (A1), z ks. Andrzejem, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 10-10-2016 w godz. 16:00-17:30, w sali B305. Obecność wszystkich studentów obowiązkowa, gdyż jest to wykład odrabiany, a nie jakiś dodatkowy.

 

Wprowadzenie dla nowych studentów

Studenci pierwszych lat rozpoczynają studia inżynierskie (studia pierwszego stopnia). Studia magisterskie, czyli studia drugiego stopnia, odbywają studenci kontynuujący naukę, posiadający tytuł inżyniera.

Zajęcia na WEiI mają formę laboratoriów (symulacje komputerowe lub pomiary), projektów, ćwiczeń tablicowych oraz wykładów. Każdy student  należy do jednej grupy laboratoryjnej. Dwie grupy laboratoryjne tworzą jedną grupę ćwiczeniową, a kilka grup ćwiczeniowych - grupę wykładową. Wszyscy studenci pierwszego roku, na danym kierunku, stanowią jedną grupę wykładową.

Semestr trwa 15 pełnych tygodni, a zajęcia odbywają się w rytmie tygodni A i B. Semestr rozpoczyna się tygodniem A, następny tydzień to B, potem znowu A itd. Semestr kończy sesja egzaminacyjna, najpierw zasadnicza, a potem poprawkowa. W tym roku akademickim, w semestrze zimowym, harmonogram tygodni A i B jest następujący:

  
 
                                                                                                                                            

Plan zajęć na semestr zimowy 2016/17, dla poszczególnych grup laboratoryjnych na studiach stacjonarnych, znajduje się tutaj:

 
                                                                                                                                            

Numer grupy laboratoryjnej i ćwiczeniowej, do której się należy, można sprawdzić na stronie weii.portal.prz.edu.pl/pl/rozklady-zajec/podzial-na-grupy i na tablicach przed dziekanatem WEiI (bud. A, 1. piętro).

Alternatywna (ze względu na sposób wizualizacji) wersja planu zajęć, jest dostępna pod adresem:  weii.rzeszow.pl. Po kliknięciu w przycisk z napisem "POBIERZ CSV" zostanie pobrany plik tekstowy, który następnie trzeba zaimportować w aplikacji Plan Lekcji - TimeTable (Lincor) na smartfona z systemem Google Android.  Aplikacja pozwala wygodnie zarządzać swoim planem zajęć i dostrajać go do własnych potrzeb. Za błędy w tych danych odpowiada autor strony weii.rzeszow.pl.   

Zajętość sal dydaktycznych można sprawdzić tutaj:
 
 
Symbol -x-, w przypadku godzin wieczornych (18-20) i w piątek po południu, nie oznacza, że sala jest zajęta, ale że w tym terminie sala jest przeznaczona na jednorazowe odrobienia wykładów. W razie potrzeby mogę salę z takim oznaczeniem udostępnić.
 
Niektóre zajęcia projektowe nie posiadają przypisanej sali ! W tym przypadku studenci są zobowiązani do skontaktowania się z nauczycielem, który je ma prowadzić. Najlepiej udać się do jego pokoju pracowniczego w celu ustalenia sali dla spotkań projektowych. Warto to zrobić nawet poza wyznaczonym terminem projektu, szczególnie wtedy, gdy zajęcia odbywają się późnym wieczorem, tzn. gdy trzeba długo na nie czekać. Jeżeli nauczycielem jest doktorant (oznaczony jako DD), to zazwyczaj nie ma pokoju pracowniczego, wówczas należy pytać o kontakt z nim w sekretariacie katedry, do której należy.
 
A-61, B-107, B-300, B-305 i V-18  to duże sale wykładowe.
V-18 mieści się przy ul. Powstańców Warszawy.
Pozostałe sale znajdują się w budynkach A i B, przy ul. Wincentego Pola. Sala A-61 to tzw. aula. 
 
A-111, A-112, A-113, A-214, A-311, A-312, B-303 i B-304  to sale ćwiczeniowe,
w których odbywają się również wykłady dla mniejszych grup studenckich.
 
Wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są wyposażone w rzutnik multimedialny, a niektóre także w wizualizer oraz nagłośnienie.
 
Pozostałe sale są to sale laboratoryjne, w których przeprowadzane są zajęcia na komputerach albo wykonuje się pomiary lub inne zadania na rzeczywistych urządzeniach.
 
Zajęcia z WF-u odbywają się w Hali Prz przy ul. Powstańców Warszawy lub na pływalni ROSiR. Zapisów na pływalnię dokonuje się na Hali Prz, w godzinach pracy nauczycieli WF-u.
Niektóre zajęcia laboratoryjne dla studentów pierwszych i wyższych lat odbywają się w budynkach H, K, L, tzn. poza główną siedzibą Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (budynki A, B, D, F).
 
 
Rozmieszczenie zajęć z każdego przedmiotu w kolejnych dniach tygodnia widać tutaj:
 
 
 
Rozkład zajęć z punktu widzenia grup ćwiczeniowych i specjalnościowych znajduje się tutaj:
 
 
 
Wszystkie zajęcia dla całego roku w jednej tabeli można zobaczyć tutaj:
 
 
 
 
W opublikowanym planie zajęć będą wprowadzane drobne korekty, dlatego należy sprawdzać swój rozkład wieczorem przed kolejnym dniem, a najlepiej rano w danym dniu, przynajmniej przez dwa pierwsze tygodnie semestru. Korekty mają na celu lepsze wykorzystanie czasu i sal.

Powyższa uwaga dotyczy studentów i nauczycieli !

Datę i godzinę wygenerowania plików planu można odczytać w stopce każdej tabeli. Warto używać klawisza F5 w celu odświeżenia tabel w przeglądarce, ponieważ z powodu dużego rozmiaru plików, czasem nie są one odświeżane automatycznie.

  Na planach udostępniono nazwiska nauczycieli wraz z symbolami Katedr, do których należą.
D
la przejrzystości tekstu, pominięto tytuły i stopnie naukowe.

Dane kontaktowe danego nauczyciela, np. numer pokoju w którym pracuje oraz numer telefonu,
można znaleźć za pomocą wyszukiwarki uczelnianej:

http://portal.prz.edu.pl/pl/wyszukiwarka 

Znaczenie skrótów użytych dla oznaczenia katedr można sprawdzić tutaj:

http://weii.portal.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/ 

    
 
Przynależność do konkretnej grupy z języka obcego oraz numer sali, w której ma zajęcia ta grupa, należy sprawdzić na listach wywieszonych w Studium Języków Obcych lub w pliku pobranym ze strony 
 
Aby nie blokować czasu zbyt wielu studentom, na planie pominięto niektóre Seminaria Dyplomowe. W pierwszych dwóch tygodniach semestru należy dowiedzieć się w sekretariatach katedr i zakładów, kto prowadzi seminarium na danym roku,  w celu ustalenia terminów i sali spotkań. 
 
Studenci powtarzający zajęcia laboratoryjne lub ćwiczeniowe powinni uczęszczać w terminach przypisanych grupom powtarzającym (zaczynającym się od litery R). W przypadku kolizji z zajęciami na własnym roku należy, za zgodą prowadzącego, dopisać się do innej grupy z tego samego przedmiotu lub zmienić termin zajęć dla całej grupy powtarzającej, zgłaszając do mnie potrzebę takiej zmiany.
 
Na planie brakuje wykładów dla studiów doktoranckich. Studenci drugich i wyższych lat studiów III stopnia proszeni są o ustalenie terminów i sal dla swoich zajęć z odpowiednimi nauczycielami, wymienionymi w planie studiów doktoranckich z Informatyki oraz Elektrotechniki. W przypadku wykorzystania sali wydziałowej, proszę o taką informację, żeby zapobiec kolizji w przypadku przenoszenia lub odrabiania zajęć przez inne grupy. 

 

Potrzebę zmiany terminu zajęć (przeniesienie) należy zgłosić, pisząc na adres aszczep@prz.edu.pl, po uprzednim sprawdzeniu, czy takie przeniesienie jest możliwe. W nowym terminie muszą być wolni: 
  • ci sami studenci,
  • ten sam nauczyciel,
  • ta sama lub równoważna sala dydaktyczna.
Zmiana musi być zaakceptowana przez nauczyciela.
 
Ponieważ zmiany muszą być aktualizowane w USOSweb (jest to czasochłonne i nie można tam dodawać uwag), dlatego proszę ograniczyć ich liczbę do niezbędnego minimum. Z powodu tych zmian, jak i z samego ręcznego przepisywania planu z plików HTML do USOSweb, plan w USOSweb może się trochę różnić od danych na tej stronie (może po prostu zawierać błędy). Najbardziej aktualny plan zawsze znajduje się tutaj.
 
 

 


Logowanie

Logowanie do systemu:

   

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, tel. 17 865 1289, e-mail: dwe@prz.edu.pl